Comité

Véronique Graas - Presidentin

Armand Gleis - Vize-President, technesche Beroder a LOF-Vertrieder

Marc Albrink - Sekretär

Danièle Graas-Lucchini - Kessière

Aly Mousel - Hochzäiten-Service

Jean-Paul Bliss - Member

Mike Moecher - Member